Login
Register


         

    منو اصلی

main-page3.png (152×62)

about-us2.png (154×60)

contact-us2.png (155×68)


    خرید کتب جدید مهندسی آب


    مشاوره پایان نامه در تلگرام


    موضوعات مطالب


    انتشار کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

مبانی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی (بهره برداری و نگهداری) + DVD

تألیف: کامران داوری و محمد سالاریان

معرفی کتاب

گرچه برای کنترل بحران آب و جلوگیری از فرو افتادن بیشتر آب‎‎های زیرزمینی راه‌حلی به‎‎‌جز کاهش برداشت‌ها نیست، اما در پاسخ به تقاضای روزافزون آب (در شرایط کمیابی آب) بایستی مصارف بهینه گردند. در کشور ما بیش از 90% از آب به‎‎صورت تبخیروتعرق در کشاورزی و فضاهای سبز شهری به مصرف می‌رسد. بنابراین مدیریت برداشت (Withdrawal)، کاربرد (Use) و مصرف (Consumption) آب در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در این شرایط دارد.

دریافت کتاب

 كشور ايران در مناطق خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد و از لحاظ كمبود منابع آب شيرين، به اندازه كافي رنج ميبرد. لذا بازنگري در وضعيت استفاده از آب و حفاظت از منابع آب در برابر آلودگي‌ها بخصوص در آستانه مواجه جهاني با بحران آب لازم و ضروري است. رودخانه زاينده‌رود بعنوان بزرگترين رودخانه داخلي فلات مركزي ایران و مهمترين جريان آب سطحي استان اصفهان بوده، كه حفظ كيفيت آن به لحاظ كشاورزي-زيست‌محيطي، شرب و صنعتی از اهميت بسزايي برخوردار است.

باتوجه به اهمیت کشت گلخانه‌ای، تخمین صحیح و دقیق نیاز آبی محصولات گلخانه‌ای به منظور داشتن یک مدیریت خوب و مؤثر در آبیاری در شرایط کنترل شده، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. پژوهش حاضر نیز به منظور شناخت تأثیر تنش کم‌آبیاری و شوری بر نیاز آبی و ضریب گیاهی فلفل دلمه در شرایط گلخانه‌ای پژوهشی صورت گرفته است.

منابع آبی یکی از منابع حیاتی انسان و یکی از سه عنصر اصلی اکوسیستم می‌باشد. سهم تولید مواد غذایی از شبکه‌های آبیاری جهان تقریباً معادل نیمی از کل تولید محصولات کشاورزی است. در جهان امروز، جمعیت با شتاب روز افزونی افزایش پیدا می‌کند و به همین سبب، کمبود شدید مواد غذایی حدود دو سوم از جمعیت جهان را تهدید می‌کند و این در شرایطی است که منابع آبی بیش از سایر منابع حیاتی با بحران جدی و کمبود روبرو است.

 

پژوهشی حاضر به منظور شناخت تأثیر تنش آبی و شوری بر خصوصیات ریشه فلفل دلمه مانند‌؛ وزن تر و خشک ریشه، آب ریشه، حجم و طول ریشه و نیز عملکرد میوه مانند تعداد میوه، وزن میوه، و عملکرد فلفل دلمه در هر متر مربع از گلخانه، طی زمستان و بهار 93-1392 در گلخانه تحقیقاتی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. برای آبیاری فلفل دلمه از سیستم هوشمند آبیاری قطره‌ای استفاده شده است.

به منظور کسب يکنواختي پخش و راندمان کاربرد آب قابل قبول، بايد مجموع افت هاي اختصاص يافته به زيرواحدهاي سيستم آبياري باراني کلاس يک ثابت - آبپاش متحرک از ۲۰ درصد فشار آبپاشي که با فشار متوسط کار ميکند تجاوز ننما يد. با وجود اين که در برخي نوشته ها اختصاص دادن قسمت عمده افت مجاز به لترال ها توصيه شده، ولي تاکنون معيار علمي و دقيقي جهت تعيين چگونگي تخصيص اين افت بين مانيفلد و لترال ها جهت به حداقل رساندن هزينه هاي طراحي اين سيستم تدوين نشده است. در اين مطالعه، با در نظر گرفتن شرايط رايج طراحي اين نوع سيستم آبياري در ايران و هم چنين رعایت اصول هيدروليکي، يک آناليز طراحي جهت بهينه ساز ي سيستم براساس مقدار افت مجاز اختصاص يافته به مانيفلد و لترال ها انجام شد، به گونه اي که سيستم بيشترين سطح ممکن را با صرف کمترين وزن لوله آبياري کند.


برآورد رسوبدهي رودخانه ها در موارد متعددي نظير طراحي سازه هاي آبي، مهار سيلاب و آبگيري از رودخانه ها حائز اهميت بسيار مي باشد. از طرفي ميزان غلظت رسوبات معلق يكي از مهمترين پارامترها در برآورد بار رسوبي رودخانه ها بشمار مي رود . بنابراين بدست آوردن توانايي كمي كردن صحيح غلظت رسوبات معلق همواره مد نظر محققان بوده و در راستاي تحقق اين هدف روشهاي اندازه گيري غلظت رسوبات معلق در طول زمان دستخوش تغيير و تحول شده اند.

فعاليتهاي انساني و تغييرات طبيعي سبب تغيير در نرخ تأمين رسوب در رودخانه ها ميگردد. رودخانه ها به طور طبيعي نسبت به اين تغيير عكس العمل نشان ميدهند تا خود را با شرايط تحميلي جديد به تعادل برسانند. اين تغيير شكل تا آنجا پيش ميرود كه مقطع رودخانه به تعادل ديناميكي برسد. در اين تحقيق سعي شده است تا با انجام يك مطالعه آزمايشگاهي، اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه هاي ماسه اي بررسي شود.

    تلگرام پارسی آب

    آمار کاربران

    ارسال عکس شما


    ارسال مقاله شما

  


    نظرسنجی
کیفیت مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
41 %41 %41 % (65)
خیلی خوب
42 %42 %42 % (66)
متوسط
10 %10 %10 % (17)
بد
5 %5 %5 % (8)

جمع آراء: 156

مشاهده نظرات

Latest Comments

Newsletter sign up

برای دریافت آخرین مطالب و مطلع شدن از مطالب جدید عضو شوید

PARSI AB

The best site about Irrigation and Drainage